Menu
Obec Ješetice
ObecJešetice

Období od roku 1961 do roku 1980

Činnost sboru zůstává i v tomto období celkem na dobré úrovni, především v prohlubování znalostí v požární problematice s použitím filmů s požárnickou tématikou. Po dosažení vrcholného stupně v okresní soutěži požárních družstev v Petrovicích, při kterém vznikl i problém odvozu stříkačky vítězného družstva po skončení soutěže určenými sbory které vlastnily požární auta – nezůčastňoval se sbor z těchto důvodů v následujících letech požárních soutěží. Je to však období, ve kterém se členové sboru rozhodujícím podílem zůčastňují závažných akcí „Z“ u MNV. Je to nejprve akce výstavky požární násrže v Ješeticích. Po jejím dokončení v roce 1971 se zapojili všichni členové do brigádnické pomoci při výstavbě kulturního domu v akci „Z“ v Ješeticích. Bez jejich široké a účinné pomoci v podmínkách malé obce nemohlo by dojít k realizaci stavby v rozsahu hodnoty díla téměř 1,800 tis. Kčs. V tomto objektu dostává sbor i nový prostor pro hasičskou zbrojnici. Její výhoda spočívá dále i v dobrém umístění v návaznosti na dílny a další objekty JZD pro rychlejší dosažení traktoru a tím i případný rychlejší požární zásah. Po celou dobu výstavby kulturního domu a požární nádrže, odpracovali členové požárního sboru celkem 10.156 brigádnických hodin zdarma. U některých jednotlivců přesáhl počet brigádnických hodin zdarma hranici 600 hodin. Po výtce OV-SPO Benešov celému okrsku Heřmaničky za nízkou činnost, s návrhem na připojení k okrsku Votice, dochází od roku 1973 ke zlepšení práce v celém okrsku, především v pravidelné účasti v okrskových soutěží a účasti na celostátních akcích. Za záslužnou lze označit i zlepšení výchovné činnosti, v prohloubení požárnické teorie a rozvinutí soutěže o získání odznaků II. stupně. Tato akce probíhá v létech 1975 v novém kulturním domě jako akce místní, v roce 1978 pak jako akce společná v okrsku za účasti členů okolních sborů. Je chválihodné, že 12 členů našeho sboru je držitelem odznaků vzorného požárníka a strojníka II. stupně. Soutěž o nejlepší požární družstvo v okrsku Heřmaničky, jak již bylo zmíněno, znovu ožila v roce 1974. Vstupním pořadatelem byl požární sbor Velké Heřmanice, který v tomto roce oslavil i 50 let svého trvání. Hned napoprvé se soutěž vydařila. Měla dobrou úroveň i vysokou účast místního občanstva i občanů z celého okrsku. V tomto roce postavili členové sboru brigádnicky sušák na hadice v Ješeticích, jehož přínos je v ulehčení práce a manipulace s mokrými hadicemi. V nastoupené cestě se postupně v roli pořadatelů vystřídaly všechny sbory v okrsku a zhostily se této přijaté povinnosti důstojně. V roce 1945 to byl sbor Ješetice, v roce 1976 Heřmaničky, v roce 1977 Smilkov, v roce 1978 Arnoštovice, v roce 1979 Heřmaničky a v roce 1980 Velké Heřmanice. Soutěžní družstvo našeho sboru se v uvedených soutěžích umístilo vždy na předních místech. Kladně byla hodnocena i jeho ukázněnost. V tomto posledním časovém období vznikl požár závažnějšího rozsahu a to požár lesa „Žďáry“ v roce 1977. Další dva požáry (polní požár od jiskry lokomotivy a požár od blesku) měly na štěstí je malý rozsah a vzniklé škody nebyly podstatné. Je zde nutno vyzdvihnout i zlepšenou úroveň protipožárních prohlídek hlavně však dohlídek a kontrol. To je také i jeden z dobrých hlavních důvodů v předcházení vzniku požárů.

Zprávu zpracoval na základě vlastní činnosti a paměti v požárním sboru Ješetice od roku 1936, s ověřením některých údajů z počátku založení sboru u br.Boh.Berana a dalších členů, člen ZO Karel Helma.

Ješetice, 28.10.1981

Z originálu přepsal: Ondřej Vacek

Umístění na mapě