Menu
Obec Ješetice
ObecJešetice

Období od roku 1945 do roku 1960

Období bezprostředně po osvobození lze označit v místních podmínkách sboru za období bez výraznějších změn. Jako by zde ještě dožívaly všechny důsledky uplynulé strašné války. Bylo to však v počátku i revoluční období, kdy se i stále zřetelněji ukazovalo na nutnost řešit ve sboru i generační problém. Omlazením rohodujících funkcí sboru dochází od roku 1956 k celkovému oživení spolkové činnosti. Podaříse postavit a připravit do soutěže požárních družstev tehdejšího votického okresu dobré mužstvo, kterése hned napoprvé stane vítězem okrskového cvičení v Heřmaničkách. Zanechává za sebou i sbory zvučných jmen jako Votice, Střezimíř, Heřmaničky a další. Úspěch slaví se starou, v té době již překonanou stříkačkou „Mára“ za koňské zpřežení. Příjezd na cvičiště s touto stříkačkou, kde stálo již několik nových požárních aut s koplexní požární technikou, vyvolal řadu poznámek i smích od účastníků soutěžích družstev i obecenstva. Zde se ale také ukázalo, že dobré výsledky i v požární oblasti nevytvoří jen nová technika, ale především souhra nadšení lidí a techniky. Bezprostředně po tomto výsledku orgány PO-ONV Votice převezly stříkačku typu Mára do strojírny Vrzal ve Voticích, kde byla předělána na dvoukolový podvozek s pneumatikami a dále přidělily našemu sboru staré požární auto z požárního sboru Křešice. Uvedené požární auto bylo však ve špatném technickém stavu a bylo proto při následné technické prohlídce vyřazeno. Dobrá činnost sboru trvala i v dalších letech. V roce 1958 vyhrává soutěžní družstvo okrskovou soutěž v Tomicích a v témže roce se stává vítězem II. kola okresní soutěže v Petrovicích. V tomto období dochází z rozpočtu MNV k postupnému výraznému doplňování výzbroje a výstroje, především hadic. V akci „Z“ si sbor rozšiřuje i požární zbrojnici v Ješeticích. Toto období lze označit za nejvýraznější,které sbor z rozpočtových prostředků ke své činnosti dostal. V tomto období zasahuje sbor u likvidace požárů:
v roce 1947 – požár lesa v Radíči,
v roce 1949 – požár rodinného domku Jos.Slabého v Horním Borku,
v témže roce – požár dřevařského podniku Krofta Heřmaničky.
Dále to byla účast při likvidaci velkého požáru v objektu JZD Heřmaničky, který se podařilo zdolat až za pomoci velkého počtu okolních sborů.

Zprávu zpracoval na základě vlastní činnosti a paměti v požárním sboru Ješetice od roku 1936, s ověřením některých údajů z počátku založení sboru u br.Boh.Berana a dalších členů, člen ZO Karel Helma.

Ješetice, 28.10.1981

Z originálu přepsal: Ondřej Vacek

Umístění na mapě